Hvor

Sankt Peders Stræde 28-30 har i hundredvis af år tiltrukket mennesker med det til fælles, at de havde en trang til at meddele sig. Matriklen har fra slutningen af 1700-tallet huset bogtrykkerier, bogbindere, tidsskrifter, magasiner og forlag, og her har forfattere, fotografer, tegnere, trykkere, sættere og redaktører haft deres gang.

Vi kan godt lide, at disse bygninger altid har været et samlingspunkt for mennesker og deres fortællinger. Mursten og mørtel, ja, men også levet liv og det, man kunne kalde for ånd. Vi er bevidste om alt det, der kom før og glæder os over alt det, der vil komme efter. Ligesom vi holder af at tænke på, at der bag enhver dør gemmer sig en potentiel historie