skip to Main Content
BAG NAVNET

Historiebøgerne fortæller os, at Sankt Peders Stræde 28-30 siden 1800-tallet har tiltrukket mennesker med det til fælles, at de havde en trang til at meddele sig. Stort set fra bygningerne blev rejst, har de været hjemsted for bogtrykkerier, bogbindere, tidsskrifter, magasiner og forlag, og her har trykkere, sættere, redaktører, forfattere, skribenter, fotografer og tegnere i løbet af århundrederne haft deres gang.

Vi kan godt lide tanken om, at matriklen er og altid har været et samlingspunkt for mennesker og deres fortællinger. Mursten og mørtel, ja, men også levet liv og det, man kunne kalde for ånd. Vi er bevidste om alt det, der kom før og glæder os over alt det, der vil komme efter. Ligesom vi godt kan lide at tænke på, at der bag enhver dør gemmer sig en potentiel historie – en ny begyndelse, midte eller slutning. Ikke nødvendigvis i den rækkefølge.

Back To Top