Natasha Illum Berg

Natasha Illum Berg
(f. 1971). Forfatter og storvildtjæger. Debuterede med Floder af rød jord (1999). Bosat i Tanzania. Udgivelse på vej: I Merubjergets regnskygge -- breve til min datter

Læs mere

Martin Flink

Martin Flink

Anders Langballe

Anders Langballe